NEBIFA

Nederlandse Binnenwandsysteem Fabrikanten, kortweg NEBIFA, is een gemeenschappelijke branchevereniging van Metaalunie en FME. De leden van NEBIFA houden zich bezig met het produceren, leveren en plaatsen van binnenwandsystemen.
De producten zijn onder meer:

  • verplaatsbare binnenwanden;
  • separatieschermen;
  • balie's, kasten en werkbladen.

Belangrijke afzetmarkten worden gevonden in de kantoren- en utiliteitsbouw. Belangrijke nichemarkten zijn de (inrichting van) cleanrooms en het ombouwen tot kantoorruimte van gebouwen die voorheen een totaal andere functie hadden.

De vereniging telt momenteel 9 leden. Het secretariaat is onder gebracht bij de Koninklijke Metaalunie te Nieuwegein.
Branchemanager: De heer Ing. L.L. Oosterveen, e-mail:oosterveen@metaalunie.nl
Secretariaat: Mw. M. de Rijk, e-mail: mderijk@metaalunie.nl

Activiteiten van NEBIFA

  • behartiging van de specifieke branchebelangen van de leden;
  • promotie van de branche bij de afnemerscategorieën;
  • het houden van marktonderzoeken;
  • overleg met de overheid en andere relevante instanties;
  • ontmoetingsplatform voor de aangesloten leden;
  • het opstellen en instandhouden van een beoordelingsrichtlijn voor binnenwandsystemen (BRL2210).
NEBIFA Voorwaarden

Klik hier voor de NEBIFA Voorwaarden 2019.

De flankerende geluidisolatie van glaswanden

De totale geluidisolatie tussen twee aangrenzende (kantoor)ruimten wordt niet alleen bepaald door geluidoverdracht via de scheidingswand maar ook door flankerende geluidoverdracht via bijvoorbeeld doorlopende gangwanden, verlaagde plafonds en van ruimte naar ruimte doorlopende installaties zoals kabelgoten. In publicatie F59 [1] van de Stichting Bouwresearch (SBR) is een methode omschreven om de totale geluidisolatie te berekenen met behulp van deelisolaties. F59 is in 1992 opgesteld door Peutz in opdracht van onder andere de toenmalige Nederlandse Vereniging van Plafond- en Wandbedrijven (NEVAP). In genoemde publicatie is naast een rekenprocedure ook informatie gegeven over de te hanteren deelisolaties van bijvoorbeeld de flankerende gevel, het verlaagde plafond en de gangwand, grotendeels gebaseerd op uitvoerige laboratoriummetingen. LEES MEER.

NEBIFA
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
Tel: (030) 6053344
Fax: (030) 6053208
Email: info@nebifa.nl